TÜRSAB, Diyanet’in “kaçak Kudüs turu”na açtığı davayı kazandı

T24 Haber Merkezi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Kudüs turlarına ilişkin açtığı davayı kazandı.

Davalı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kudüs turlarını gerçekleştirme, tanıtma ve pazarlama yetkisi bulunmadığı” belirtilen kararda şöyle denildi:

“Kudüs Turu Programı hizmetinin davalı Diyanet İşleri Başkanlığı marifetiyle bir protokol yapılarak başka bir seyahat acentası tarafından gerçekleştirilmesinin, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırılık olduğu,

zira, davalı idare bünyesindeki Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, Hac ve Umre ibadetlerini kapsayan yetki alanı ve sorumluluğuna haiz olduğu, Kudüs ziyaretinin ise; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ‘Amaç’ başlıklı 1. maddesinde belirtilen, ‘İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işler’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin tartışmasız olduğu,

ancak, söz konusu ziyaretin hac ve umre ibadeti kapsamında değerlendirilemeyeceği, şu halde; Kudüs çıkışlı konaklama ve ulaştırma içeren hizmetlerin, 6502 Sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Paket Tur Sözleşmeleri’ başlıklı 51’inci madde hükmündeki paket tur sözleşmelerinin ulaştırma, konaklama ve bu hizmetlere bağlı olmayan başka turizm hizmetlerinin en az ikisini birlikte kapsayan faaliyetler olduğu, davalı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise söz konusu faaliyetleri gerçekleştirme, tanıtma ve pazarlama yetkisinin bulunmadığı anlaşılmakla,

davalı idare bünyesindeki Hac ve Umre Komisyonu’nun 11/11/2021 tarihli ve 04 sayılı kararı ve 21/11/2021 tarihli ve 1853570 sayılı olur kararları uyarınca anılan protokol kapsamında Kudüs Turlarının düzenlenmesinin uygun bulunmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

İstinaf yolu açık bırakıldı

Dava sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın davacı TÜRSAB’a yargılama giderleriyle birlikte 11 bin vekalet ücreti ödemesine karar verildi. İstinaf yolu açık bırakıldı.

TÜRSAB’dan açıklama

TÜRSAB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Üyelerimiz, birliğimiz tarafından 18.01.2022 tarihinde Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2022/194 E. ve 2023/556 K. sayılı dosyasında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kudüs Turları” başlığı altında gerçekleştirdiği işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin hukuka aykırılığı iddiası ile açılan davamız oy birliği ile kabul edilmiş ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 28.02.2023 tarihli kararı gerekçesinde özetle;

*Davalı Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs turlarını gerçekleştirme, tanıtma ve pazarlama yetkisi bulunmadığı,

*Kudüs Turu programı hizmetinin davalı Diyanet işleri Başkanlığı marifetiyle bir protokol yapılarak başka bir seyahat acentası tarafından gerçekleştirilmesinin 1618 sayılı Kanun ile 633 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

İş bu duyurumuz ekinde Ankara 3. İdare Mahkemesinin 28.02.2023 tarihli kararının tam metnini siz değerli üyelerimize sunarız.”

Ankara 3. İdare Mahkemesi Kararı için .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir