EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

A) 24.04.1997 tarihinde Kamuda işçi olarak çalışmaya başladım. 07.12.1997 tarihine kadar 18 yaş altında 203 gün sigortam var. 18 yaş üzeri 07.12.1997 ile memuriyete giriş tarihim 13.11.2007 tarihleri arasında 2946 gün sigortam var, yine kamuda işçi olarak. 13.11.2007 tarihinden bu yana da 4-C li memur olarak çalışıyorum ve 5550 günüm var.

Soru 1 – A-) 18 yaş öncesinde 203 gün olan Uzun Vade Sigorta günlerim 9000 gün hizmet hesabında değerlendirilecek mi yoksa 18 yaş sonrasında mı 9000 günü tamamlamalıyım.

Cevap 1-A) Sosyal güvenlik mevzuatında SGK primleri ödenmiş süreler hizmet süresine eklenir. 18 yaş konusu, sigortalı olarak çalışanların sigortalı olarak emekli olmak istediklerinde sigortalılık süresinin başlangıcını içerir. Emeklilik hizmet süresine 18 yaş altı sigortalı süreler de dahil edilir ve bu sürelerle birlikte 25 yıl ( 9000 gün) üzerinden emeklilik işlemleri tesis edilir.

Soru 2-B-) 9000 günü hangi tarihte doldurup Emekliliğimi hangi tarihte hak ederim.

Not: Kadrom teknik hizmetler ve memuriyetten önce kamuda işçi olarak kendi mesleğimi ifa ettim.

Cevap 2 -B Verdiğiniz bilgilere göre bugün için 24 yıl 2 ay hizmetiniz olmakta, dolayısıyla 10, 11 ay gibi çalıştığınızda 25 yıl hizmeti (9000 günü) tamamlayacağınızı değerlendirmekteyiz. Hizmet toplamınızın ne olduğu konusunda Kurumumuzdan bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

NOT: Memurların mesleği ile ilgili geçen süreleri intibak işleminde uygulanır, dolayısıyla kişilerin unvanına göre emeklilikte avantajlı bir durum sağlar.

B) Merhaba; EYT ile ilgili bir sorum olacaktı;

Soru 1-B – 20 Temmuz 1999 ssk girişliyim, o dönemde 35 günlük çalışmışlığım var, 25 Ağustos 1999 a kadar. Sonrasında 2012 de memur olarak çalışmaya başladım ve halen devam ediyorum, yaklaşık toplamda askerlikle beraber 11 yıl oldu. Bu durumda benim EYT den bir beklentim olabilir mi? En azından EYT den önce bu şartlarda 60 yaş şartı vardı, bu yaş şartının kalkmasıyla benimki de 57 ye mi düşmüş olacak(25 yıl şartından dolayı), bunun için herhangi bir şey yapmam EYT ye başvurmam gerekiyor mu?

Cevap 1-B- EYT kapsamına girmek için mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK tam primleri ödenmiş (staj hariç) fiili çalışma olması gereklidir. Sizin de belirttiğiniz gibi şayet 20 Temmuz 1999 tarihinde başlayan ve SGK tam primleri ödenmiş sigortalı çalışmalarınız varsa EYT kapsamına gireceğinizi ve gerek 60 gerekse 57 yaş gibi bir şarta tabi olmayacağınızı ve 25 hizmet yılınızı tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 2 -B- 09.11.1977 yılında doğdum. 01.12.1995 gününde 3 gün ssk işçilik primim mevcut. 2001-2002 döneminde 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. 2022 yılında başlayan 10.12.2013 yılı arasında özel sektörde 3200 gün primim mevcut. 11.12.2013 tarihinde bu güne kadar 3400 gün memur olarak çalışmaktayım. Teknik hizmet sınıfı Mühendis olarak birleştirme yaptığımdan şu an 1/2 derecesinde 4200 gösterge olarak memurum. Hizmet birleştirmem sonucu ve askerlikle birlikte 19 yıl emekliliğe esas sürem HİTAP ta gözükmektedir. SGK APEK matrahım 15.800 tl dir. sorum şudur

Cevap 2-B- EYT kapsamına girmek için mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK tam primleri ödenmiş (staj hariç) fiili çalışma olması gereklidir. Sizin de belirttiğiniz gibi şayet 1 Aralık 1995 gününde SGK tam primleri ödenmiş 3 gün sigortalı çalışmalarınız varsa EYT kapsamına gireceğinizi ve yaş şartına tabi olmayacağınızı ve 25 hizmet yılınızı tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmete eklenir, yapılmazsa sadece intibak işlemine tabi tutulur.

Soru 3 -B- Emekli olabilir miyim EYT kapsamında eğer olabilirsem 25 yıl emekliliğe hesabı fiilen doldurmam mı lazım (daha 6 yılım mı var). bu kapsamda memur olarak daha kaç yıl çalışmam lazım

Cevap 3- B- Emeklilik için yaş şartınızın olmayacağını, 25 yılınızı ( 9000 günü) fiili olarak çalışarak tamamlamanız gereklidir. 25 yıl hizmet hesabında işçilik süresi, memurluk süresi, borçlanma yapılmış süre varsa bu süreler de dahil edilir.

Soru 4-B- Eğer su an emekli olursam emekli maaşım nasıl hesaplanır ve ne kadar olur? 5510 olduğumda göstergenin bir değeri var mı?

Cevap 4-B- Sitemize zaman zaman yapılan müracaatlarda 5510 a tabi memurların aylık ve emekli ikramiye tutarları istenilmekte ve bu konuda hesaplamaların yapılması istenilmektedir.

Ancak bilinmesi gereken husus şudur:

5510 a tabi memurlar için sitemizde net bir hesaplama yapılması mümkün olmamaktadır. Zira, 5510 a tabi memurların yaşlılık aylığı, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı, malullük aylığı gibi yapılacak hesaplamalarda memurun tüm çalışma hayatı süresince SGK prime esas kazançları, ortalama aylık kazançları, güncelleme katsayısı vb. gibi bilinmesi gereken verilere ihtiyaç olmakta, bunun ise tarafımızca veya ziyaretçilerimizce bilinmesi mümkün olmadığından (özellikle prime esas kazançları) bu konularda bir hesaplama yapmamız da mümkün olmamaktadır. Tahmini bir hesaplama yapılması da zaten net bir bilgiyi içermeyecek ve yanıltıcı bilgi ve hesaplamalara yol açabilecektir. Esasen, kişilerin çalışma hayatları içerisindeki toplam kazançları da farklı olabilmektedir. Bu nedenle de kişi bazında bir hesaplama yapılması da mümkün olamamaktadır. SGK prime esas kazançların SGK sistemlerinde olduğu bilindiğinden aylık konusunda net bilginin de SGK tarafından öğrenilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Ancak, özetle şunu belirtmek isteriz. Her durumda 5510 a tabi memurların görev aylıklarının tamamı prime esas kazançlarda dikkate alınmış olsa da 5510 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabının 5434 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabıyla kıyaslanmaz. Şöyle ki; 5434 e tabi aylık hesabında tüm çalışma süresindeki primlerin ortalamasının etkisi yoktur, memurluk süresi içerisinde bulunduğu ve en yüksek aylık bağlamaya imkan veren konumu esas alınmaktadır. 5510 da ise bunun tamamıyla aksine tüm çalışma süresi içerisinde almış olduğu görev aylıkları ve prime esas kazanç tutarları memurun emekli aylığını belirlemede büyük etkendir. Yüksek maaş alınma ile düşük maaş alınma bağlanacak olan aylığı etkilemektedir. Bu bakımdan 5510 a tabi olanların prime esas kazançları ne kadar yüksekse o kadar yüksek, ne kadar az ise o kadar da az emekli aylığı alması kaçınılmaz olmaktadır.

Ayrıca, hesaplama şeklinde dönemsel olarak (2000 yılına kadar ayrı, 2000-2008 arası ayrı, 2008 sonrası ayrı şekilde) aylıklar hesaplanır ve son olarak da AYLIK= Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı formulü ile hesaplanan bir aylık sistemine dahil olurlar. Bu durumdakilerin görev ünvanları, ek göstergeleri, vb. gibi görevde iken uygulanan görev aylığı kalemleri emekli aylıklarında dikkate alınmaz. Çalışma dönemlerindeki görev maaşları bağlanacak olan aylık tutarını belirlemeye katkı sağlar. Bu durum, 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü gereğidir.

Bu nedenle, bu konuda net bir hesaplamayı SGK dan öğrenilmesi gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1) Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir